ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കണ്ഠേശ്വരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാതിര ആഘോഷം 26ന്

ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീ കണ്ഠേശ്വരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാതിര ആഘോഷം 26ന്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ശ്രീ കണ്ഠേശ്വരം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാതിര ആഘോഷങ്ങൾ
ഡിസംബർ 26ന് വൈകീട്ട് 6.30 മുതൽ എട്ടങ്ങാടി, തിരുവാതിരക്കളി,പാതിരാ പൂചൂടൽ, ഊഞ്ഞാലാട്ടം തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗതമായ ആചാരങ്ങളോടെ നടത്തുന്നതാണ്.

പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ടീമുകൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

മൊബൈൽ : 9745780646, 9846330869

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *