ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ സംഗീത സദസ്സ്

ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ സംഗീത സദസ്സ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ (ഓട്ടോണമസ്) മലയാള വിഭാഗം ‘ശ്രീരാഗം’ എന്ന പേരിൽ സംഗീത പരിചയ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ പാടും പാതിരിയായ ഫാ ആൻജോ പുത്തൂർ നയിച്ച ക്ലാസ്സ് കോളേജ് ബർസാർ ഫാ വിൻസെൻ്റ്
നീലങ്കാവിൽ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു.

സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെയും വിവിധ സംഗീതധാരകളെയും സംഗീതത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ സംഗീത സദസ്സിന് അനൂപ് പൂക്കോടിൻ്റെ മൃദംഗം കൂടുതൽ മിഴിവേകി.

സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുത്തൻ അറിവുകൾ സമ്മാനിച്ച സദസ്സ് സംഗീതക്കച്ചേരിയോടു കൂടി സമാപിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *