പോളിമർ നാനോ കോംമ്പോസൈറ്റുകളുടെ ഉപയോഗ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ദേശീയ സെമിനാർ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് രസതന്ത്രം വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോളിമർ നാനോ കോംമ്പോസൈറ്റുകളുടെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ സെമിനാർ ശ്രദ്ധേയമായി. ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, എയ്‌റോസ്‌പേസ്, ഇൻജക്ഷൻ മോൾഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കോട്ടിംഗുകൾ, പശകൾ, ഫയർ റിട്ടാർഡന്റുകൾ, പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ, മൈക്രോ…

സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ദേശീയ സെമിനാർ

സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ദേശീയ സെമിനാർ ഇരിങ്ങാലക്കുട : സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് (ഓട്ടോണമസ്) രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് (കെ എസ് സി എസ് ടി ഇ)…