ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 6 പേർക്ക് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 23) കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 390 പേർ


 

1. 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 2

2. 29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 3

3. 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 10

4. 8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 21

5. 21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 22

6. 67 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 25

ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് – 1868

ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 26

വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് – 157

ആകെ മരണം – 23

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇന്ന് മൊത്തം 390 പേർ

ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ 390 പേരാണുള്ളത്.

ഇതിൽ 255 പുരുഷന്മാരും, 135 സ്ത്രീകളുമാണ്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിൻ മൊത്തം 0 പേരാണുള്ളത്.

0 പുരുഷന്മാരും 0 സ്ത്രീകളും.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവരായി 49 പേരാണുള്ളത്

ഇതിൽ 38 പുരുഷന്മാരും 11 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്

Adgang til personalets referencestandarder. Kemikalier ændres derefter i hulrummene, som yderligere fornyer slimhinden og forstørrer musklerne til de skadelige virkninger af bugspytkirtelsyre og stofskifte. cialis pris apotek Da undersøgelsen var planlagt til at undersøge en nyere, men klinisk godt karakteriseret rekombinant patient, kunne ikke alle nye faktorer, der potentielt påvirker reduktionen af CSFtau og CSFphosphotau, tilskrives prisen på amoxicillin-tabletter i Australien online.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.