കോവിഡിനെതിരായ ഓക്സ്ഫഡ് കോവിഷീൽഡ്​ വാക്സിന്​ 200 രൂപ വില നിശ്ചയിക്കാൻ ധാരണയായി


ന്യൂഡൽഹി : സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഓഫ്​ ഇന്ത്യ ഉദ്​പാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഡിനെതിരായ ഓക്സ്ഫഡ് കോവിഷീൽഡ്​ വാക്സിന്​ 200 രൂപ വില നിശ്ചയിക്കാൻ ധാരണയായി.

കേന്ദ്രസർക്കാർ വാക്സിന്​ ഓർഡർ നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ആദ്യഘട്ടമായി 1.10 കോടി ഡോസുകൾ ഉടനെ വിതരണം ചെയ്യും. പത്തു കോടി ഡോസുകൾക്കാണ്​ 200 രൂപ വീതം വില ധാരണയായതെന്നാണ്​ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കേന്ദ്രം നേരിട്ട്​ വാക്​സിന്​ ഓർഡർ നൽകുന്നതിലൂടെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജനുവരി 16ന് വാക്സിൻ പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനും കോവാക്സിനുമാണ് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്‍റെ പൂനെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇന്നോ നാളെയോ വിതരണത്തിനുള്ള കോവിഷീൽഡിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടം പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​.