ഗണിത ശാസ്ത്ര മേള നടത്തി


അവിട്ടത്തൂർ: എൽ ബി എസ് എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ഗണിത ശാസ്ത്ര മേള ഗൂഗിൾമീറ്റ് വഴി നടത്തി.

സ്കൂൾ മാനേജർ എ സി സുരേഷ് മേള ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ മേജോ പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

അധ്യാപകരായ എൻ എസ് രജനിശ്രീ, ഇ കെ വിനോദ്, കെ സുജ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു.