തപാൽ ജീവനക്കാർ ധർണ നടത്തി

 

നവംബർ 26 ന് നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ തപാൽ ജീവനക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്നു.

പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി തപാൽ ജീവനക്കാർ എൻ എഫ് പി ഇ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട പോസ്റ്റൽ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിനു മുൻപിൽ ധർണ നടത്തി.

എൻ എഫ് പി ഇ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡി വിഷനൽ പ്രസിഡണ്ട് ടി കെ ശക്തിധരൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

പി 3 യൂണിയൻ ഡിവിഷണൽ സെക്രട്ടറി ടി എസ് ശ്രീജ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.

പി 4 യൂണിയൻ ഡിവിഷണൽ സെക്രട്ടറി പി ഡി ഷാജു, പി വൈ പത്രോസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എൻ സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അനീന, എ കെ സരിത, ലത എന്നിവർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.