വെള്ളാങ്ങല്ലൂരിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരം നടത്തി


വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ : കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വേതനം വെട്ടിക്കുറക്കൽ, തൊഴിൽ ഇല്ലാതാക്കൽ, പൊതുമേഖല വിറ്റ് ഇല്ലാതാക്കൽ തുടങ്ങിയ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോണത്തുകുന്നിൽ നടത്തിയ സംയുക്ത സമരം സി ഐ ടി യു സി പ്രതിനിധി ഷാജി ആറ്റാശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

വി പി മോഹനൻ(എ ഐ ടി യു സി)അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (സി ഐ ടി യു), പി കെ എം അഷ്‌റഫ്‌ (എസ് ടി യു), കെ പി മോഹനൻ (സി ഐ ടി യു), എ എസ് സുരേഷ് ബാബു, കെ കെ മോഹൻ ദാസ്, എ യു മുഹമ്മദ്‌ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.