ഇരിങ്ങാലക്കുട കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നവീകരിച്ച തിയ്യേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു


ഇരിങ്ങാലക്കുട : കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ എ ബി എച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളോടും, ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ സൗകര്യത്തോടും കൂടിയ നവീകരിച്ച തിയറ്റർ കോംപ്ലക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡണ്ട് എം പി ജാക്സൺ നിർവ്വഹിച്ചു.

ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ,ഡോക്ടർമാർ, മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.