മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് കുണ്ടിച്ചിറ ലിങ്ക് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു


മുരിയാട് : കുണ്ടിച്ചിറ ലിങ്ക് റോഡ്, പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ് സരിത സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജിത രാജൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ, പഞ്ചായത്ത് അംഗം തോമസ് തൊകലത്ത്, സുരേഷ് പെരുങ്കുളം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു