അവിട്ടത്തൂർ ക്ഷേത്രോത്സവം: കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ക്ഷേത്രം പ്രസിഡണ്ട് എ സി ദിനേഷ് വാരിയർ നിർവ്വഹിച്ചു


അവിട്ടത്തൂർ :മഹാദേവ ക്ഷേത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ക്ഷേത്രം പ്രസിഡണ്ട് എ സി ദിനേഷ് വാരിയർ നിർവ്വഹിച്ചു.
എം എസ് മനോജ്, വി പി ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, സി സി സുരേഷ്, കെ കെ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി, പി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.