പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരി റെജില ഷെറിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു


ഇരിങ്ങാലക്കുട: പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം (പു.ക.സ) സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ കവയത്രി റെജില ഷെറിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ജനുവരി 14,15,16 തിയ്യതികളിൽ പൊന്നാനിയിൽ ആയിരുന്നു സമ്മേളനം നടന്നത്.