വെള്ളാനിയിൽ നിന്നും നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി

 

കാട്ടൂർ : കാട്ടൂർ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 350 പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉല്പന്നമായ ഹാൻസുമായി വിതണക്കാരനായ മഞ്ഞനംകാട്ടിൽ ബിജുവിനെ വെള്ളാനിയിൽ നിന്നും പടികൂടി.

കാട്ടൂർ സബ്. ഇൻസ്‌പെക്ടർ അനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിശോധന സംഘത്തിൽ എസ്.പി.സി.ഒ. വസന്തകുമാർ, പി.സി.ഒ. പ്രദോഷ് എന്നിവരുണ്ടായിരുന്നു.