മുരിയാട് കൃഷി ഭവന്റ ഓണ സമൃദ്ധി കാർഷിക വിപണി തുടങ്ങി


മുരിയാട് : മുരിയാട് കൃഷി ഭവന്റ ഓണ സമൃദ്ധി കാർഷിക വിപണി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സരള വിക്രമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കർഷകരിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ പത്ത് ശതമാനം അധിക വിലക്കെടുത്ത് ഗുണഭോക്താവിന് മുപ്പത് ശതമാനം കുറവിന് പച്ചക്കറി ഉൽപ്പനങ്ങൾ വില്പന ചെയ്യുകയാണ്.

മുരിയാട് കൃഷിഭവൻ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നളിനി ബാലകൃഷ്ണൻ, വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജിത രാജൻ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ തോമസ് തൊകലത്ത് ,ജെസ്റ്റിൻ ജോർജ്, വൽസൻ ടി വി മിനി സത്യൻ, കൃഷി ആപ്പിസർ, രാധിക കെ യു ,ഷൈനി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു